درباره مامرجع فروش نقد و اقساط و بررسی کالاهای دیجیتال


شرایط فروش اقساطی :

بدون مراجعه به بانک

بدون ضامن

با چک کارمندی و آزاد

تسویه هر 3 ماه و 2 ماه

فروش اقساطی 3 تا 12 ماه


• ساری میدان ساعت     09117183018    ;  زارع